Hút thuốc gây viêm khớp di truyền

Những người có xu hướng mắc bệnh viên khớp di mặt truyền đồng thời vừa hút thuốc thì sẽ ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm hơn trong tương lai. 

hút thuốc gây viêm khớp

hút thuốc gây viêm khớp

Hút thuốc gây viêm khớp

Mọi người đều biết rằng những người hút thuốc thường có nguy cơ mắc bệnh viên khớp cao và bệnh viên khớp có thể di truyền sang người trong gia đình.

Một nhóm người Thuỵ Điển từ viện Karolinska đã cho thấy rằng kết hợp với hai yếu tố rủi ro trên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh của con người lên đến 15 lần.

người viêm khớp hút thuốc sẽ di truyền

người viêm khớp hút thuốc sẽ di truyền

Các chuyên gia đã kết luận rằng đối với bệnh viêm khớp và thấp khớp, điều quan trọng là phải từ bỏ thuốc lá, như vậy mới hy vọng bảo vệ được sức khoẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *