Category: Bệnh trĩ có nguy hiểm không

Bệnh trĩ nội độ 2

Bệnh trĩ nội độ 2 có nguy hiểm không ?

Đi đại tiện ra máu, có cục thịt thừa lòi ra mỗi lần đi đại tiện là những biểu hiện đặc trưng của bệnh trĩ nội độ 2. Vậy...